Дяволският мост над р. Арда – паметник от XVI в.Рогозенско съкровище

Рогозенското съкровище е открито в началото на 1986 година във врачанското село Рогозен. Състои се от общо 165 предмета от сребро, някои от които позлатени - 108 фиали, 54 канички и 3 чаши.Съкровището тежи повече от 20 кг.

Предполага се, че отделните намерени съдове са произведени по различно време и различни места, което прави датировката на съкровището сравнително широка: от края на 6 до първата половина на 4 век пр.н.е.. Предполага се, че съкровището е било притежание на местен тракийски владетелски род от времето на най-големия разцвет и мощ на тракийската култура и тракийските държави на Балканския полуостров.Върху няколко съда е изписано името на одриския цар Котис, а върху един-името на сина му Керсеблепт.